Kontakt: +32 89 32 88 55 lub info@construx.be

Formy do kompaktowych oczyszczalni
Projekt // Belgia

icon product

Dostawca oczyszczalni zamówił w Construx wykonanie kompletnego rozwiązania do produkcji

Nowy rodzaj oczyszczalni produkowany jest z 3 różnymi wydajnościami : 2500L / 3500L / 6200L

Każda forma składa się ze stałego rdzenia i zewnętrznej koperty z 4 ściankami stożkowymi. W momencie zdejmowania każda forma jest składowana na stole rozszalowania.

Stół rozszalowania zaprojektowany jest dla trzech rodzajów szalunku. Najpierw forma jest hydraulicznie zaciskana, potem dzięki 8 synchronicznym cylindrom odbywa się podwójne podwójne rozszalowanie rdzenia wew. Następnie odbywa się zdjęcie koperty elementu. Oba elementy koperta i zbiornik mogą być łatwo zdjęte ze stołu. Pokrywy i separatory odlewane są na małych stołach stałych. 

Gallery