Prefabrykacji


Construx chce być partnerem zakładów prefabrykacji we wszystkich kierunkach produkcji

słupów i kolumn
Płyty i ściany
Schody
Obudowy i przewody
Zbiorniki
Kabiny
Kanały i ściany oporowe
Elementy sprężone betonowa
Formy specjalne i beton architektoniczny
Kompletne rozwiązania